Tải game

ANDROID + PC


Điện thoại ANDROID

B1: Dùng Chrome bấm nút bên dưới tải game

B2: Bấm vào tập tin apk để cài đặt. Nhớ cấp quyền cài ứng dụng từ nguồn lạbộ nhớ trống 8G


Cài giả lập cho Máy Tính

B1: Cài giả lập Memu hoặc Nox và bật lên

B2: Bấm vào nút bên dưới tải game về PC

B3: Cầm chuột kéo file apk vừa tải về vào Nox hoặc Memu đang mở. Đợi 2 phút và thưởng thức